Privacybeleid

Privacybeleid Dora Dora hulp aan huis
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Dora Dora hulp aan huis. U dient zich ervan bewust te zijn dat Dora Dora niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Dora Dora respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij verwerken de persoonsgegevens op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018).

Privacy verklaring voor gebruikers:
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: Voornaam, achternaam, email, telefoonnummer, straat, postcode, stad en eventueel betaalgegevens. Daarnaast verzamelen wij de gegevens over de geboekte diensten: De duur van de afspraak in uren, informatie over eenmaligheid of herhaling, tijdstip en datum van afspraak, aanwezigheid van huisdieren, uw speciale wensen en de beoordelingen over uw hulp. Dora Dora hulp aan huis gebruikt deze gegevens voor de koppeling van u aan een hulp, contact opnemen, facturering en om de kwaliteit hoog te houden. Hierbij geeft u Dora Dora hulp aan huis toestemming om uw gegevens, met uitzondering van uw betaalgegevens, te kunnen delen met de aan u gekoppelde hulp. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Dora Dora hulp aan huis of die van een derde partij die ook voldoet aan de eisen van de AVG. Daarnaast gaat u akkoord dat Dora Dora tijdens het gebruik van het platform per email, telefonisch of per post contact met u opneemt wanneer wij vragen hebben met betrekking tot uw aanvraag of te informeren naar uw tevredenheid. Wanneer u email of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Dora Dora hulp aan huis of die van een derde partij die ook voldoet aan de eisen van de AVG.

Privacy verklaring voor hulpen:
Wanneer u zich aanmeldt als hulp vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: Voornaam, achternaam, email, telefoonnummer, straat, postcode, stad, betaalgegevens en verklaring omtrent het gedrag. Daarnaast verzamelen wij de gegevens over de werkzaamheden: Werktijden, werkdagen, wel/geen huisdieren en urenregistratie. Dora Dora gebruikt deze gegevens voor de koppeling van u aan een afnemer, contact opnemen en uitbetaling middels de kassiersfunctie. Hierbij geeft u Dora Dora hulp aan huis toestemming om uw gegevens, met uitzondering van uw betaalgegevens, te kunnen delen met de aan u gekoppelde afnemers. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Dora Dora hulp aan huis of die van een derde partij die ook voldoet aan de eisen van de AVG. De hulp gaat ermee akkoord dat Dora Dora hulp aan huis tijdens het gebruik van het platform per email, telefonisch of per post contact met hem of haar opneemt wanneer dit nodig is voor de werkzaamheden. Wanneer u email of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Dora Dora hulp aan huis of die van een derde partij die ook voldoet aan de eisen van de AVG.

Termijn:
Alle persoonlijke gegevens worden tot drie jaar na beeindiging van de klantrelatie bewaard. Dit met als doel een eventuele terugkeer tot een klantrelatie te vereenvoudigen. Uitgezonderd hierop zijn persoonlijke gegevens die door wet- en regelgeving een ander bewaartermijn geschieden.

Inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek bij doradora.nl indienen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar info@doradora.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. doradora.nl zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Slot:
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens zo goed als mogelijk. Zo hebben wij organisatorische maatregelen genomen en passen we technische maatregelen toe om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Houd er echter altijd rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt zijn zo goed mogelijk te beveiligen zodat deze niet ongewenst bij derden in handen kunnen komen.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, dan kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen:

Dora Dora hulp aan huis
088 436 08 20
info@doradora.nl